Category Archives: Ədəbiyyat

Ədəbiyyat

QAFİYƏLİ FİKİRLƏRİM

“Qafiyəli Fikirlərim” başlığı altında olan yazıda düzüb-qoşduğum misralarla tanış olacaqsınız. Bu misralara şer deməyə cəsarət etmədiyim üçün belə başlıq seçmişəm. Əvvəlcədən bütün oxuculardan, xüsusən də şer əhlindən üzr istəyirəm.

Ədəbiyyat

Necip Fazıl Kısakürek şerləri

Necip Fazıl Kısakürek Türk ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biridir. Türk dilində heca vəznini şerə Nəcip Fazıl gətirmişdir. Türkün tarixinə, dininə, ata-babalarının soyuna, Osmanlı ruhuna sadiq qalan və bütün yaradıcılığında bunları tərənnüm etməyə çalışan çox az adamlardan biridir Necip Fazıl Kısakürek. Allah ona rəhmət etsin və xətalarını bağışlasın!