Yazılar

Yaddaşımın ən dərinliklərindən.

Bəzi sıradan hadisələri yadda saxlamağı bacarmadığımız kimi, bəzi əlamətdar hadisələri də unuda bilmirik. Amma unutduqlarımız yadda saxladıqlarımızdan dəfələrlə çoxdur. Məsələn mən Cəbrayılda gördüyüm hər şeyi yadda saxlasaydım, sizin işiniz bitmişdi.

Yazılar

Beləcə mən də Cəbrayıllı oldum. Ura!!!

Bəri başdan deyim ki, bu yazıda da, bundan sonrakı Cəbrayıl barədə yazılarımda da çox detalçılığa yol verəcəm. Bunu bilərəkdən edirəm ki, Cəbrayılı mən necə görmüşəm və necə xatırlayıramsa, oxucu da elə təsəvvür etsin. Mən bunun tarix olduğunu və hər yazılan xatirənin gələcəkdə bir tarixi sənəd ola biləcəyini yaxşı anlayıram.

Yazılar

Cəbrayıldan danışacam.

Mənim həyatda bəxdim çox gətirib. Allah məni müsəlman edib, mənə sağlam bədən verib, məni ev-eşik, ailə-uşaq sahibi edib və bir də mən Cəbrayılda doğulmuşam. Bu da Allahın bir nemətidir. Amma Cəbrayıllı olmaq gözəl olduğu qədər də məsuliyyətlidir. “Mən Cəbrayıllıyam” deyən adam ən az iki dəfə fikirləşsin və bilsin ki, Cəbrayılın igid oğlanları bizim boynumuza elə bir məsuliyyət qoyublar ki, onu daşıya bilmək üçün hər hərəkətinə fikir verməli, hər sözünü düşünüb deməlisən.

Yazılar

Dilim-dilim olan Ana Dilim!

Azərbaycan Türkcəsində danışmağa üstünlük verən soydaşlarım: siz bu məmləkətin əsl sakinləri və sahiblərisiniz. Heç bir zaman bu gözəl dildə danışmaqdan əl çəkməyin və yorulmayın. Bilin ki, bu dilin mövcudluğu bizi başqa millətlərə qarışmamağımız üçün ən vacib amildi. Azərbaycanı sevən, özünü əsl Türk hesab edən və övladlarını gələcəkdə qürurlu bir xalqın nümayəndələri kimi görmək istəyən ilk növbədə dilini qorumalıdır.

Şəkillər

NETTY 2015 nominatı

NETTY 2015-in şəxsi saytlar nominasiyasında nominant oldum. Cəmi 3 ay əvvəl qurulmuş və hələ olduqca az informasiyaya malik bir saytın 4 nominantdan biri olmağı mənim üçün böyük müvəffəqiyyət sayıla bilər. Əvvəldə bir az tərəddüd etsəm də artıq zaman keçdikcə doğru və faydalı bir iş gördüyümə inanmağa başlayıram. Sizin dəstəyiniz mənə ürək-dirək verir. Mənə öz dəstəyi ilə yardım edən hər kəsə böyük təşəkkür edirəm!

Yazılar

AĞ CANAVAR, QARA CANAVAR…

İnsanın içində iki canavar var. Biri ağ canavarbır, digəri isə qara canavar. Ağ canavar yaxşılıqlar etmək, insanları sevmək, səbirli və səbatlı olmağı istədiyi halda, qara canavar kin bəsləmək, təkəbbürlü olmaq, nifaq salmaq kimi pisliklər istəyir. Bu canavarlar durmadan bir-biriləri ilə mübarizə aparırlar. Qalibi isə sən təyin edirsən. Hansını çox bəsləsən o da qalib gələcək.