Ədəbiyyat

Necip Fazıl Kısakürek şerləri

Necip Fazıl Kısakürek Türk ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biridir. Türk dilində heca vəznini şerə Nəcip Fazıl gətirmişdir. Türkün tarixinə, dininə, ata-babalarının soyuna, Osmanlı ruhuna sadiq qalan və bütün yaradıcılığında bunları tərənnüm etməyə çalışan çox az adamlardan biridir Necip Fazıl Kısakürek. Allah ona rəhmət etsin və xətalarını bağışlasın!