Yazılar

XOCALI

Burda çox söz yazıb, çox şey demək olardı amma istədim ki, hər kəs özü burda nə görmək istəyirsə onu görsün. Bir tək XOCALI sözü bizə hər şeyi deyir və xatırladır.

Ədəbiyyat

Necip Fazıl Kısakürek şerləri

Necip Fazıl Kısakürek Türk ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biridir. Türk dilində heca vəznini şerə Nəcip Fazıl gətirmişdir. Türkün tarixinə, dininə, ata-babalarının soyuna, Osmanlı ruhuna sadiq qalan və bütün yaradıcılığında bunları tərənnüm etməyə çalışan çox az adamlardan biridir Necip Fazıl Kısakürek. Allah ona rəhmət etsin və xətalarını bağışlasın!